Notice: Undefined variable: out in E:\Websites\krscansk\krscanski-radio.com.hr\wwwroot\songs_mk.php on line 45
Kršćanski radio
naslovnica
english hrvatski

propovijedi

SPASENJE 2.dio - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
SPASENJE 1.dio - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
OČE NAŠ - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
On im reče: "Kad molite, govorite: `Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!`" Lk 11:2-4
JESI LI SPREMAN ZA BOŽIĆ - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu. 12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. 1Iv 5:11-12
ISUSOVA OBITELJSKA PRIČA - ZACHARY SHAFFER - >> poslušajte >> download
MT 1 171 17 U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja. Mt 117
SJEME - VITTORIO VITALONE - >> poslušajte >> download
MK 4:26-294 26 I govoraše im: "Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. 27 Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste - sam ne zna kako; MK 4:26-27
BOG JE SVIJETLOST - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
DANAS SE ISPUNILO OVO PISMO - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, 19 proglasiti godinu milosti Gospodnje. Lk 4:18-19
ISKUSITI ISUSOVU MILOST - SCOTT YOUNG - >> poslušajte >> download
VRIJEME ZA SJEČANJE - TOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! 13 Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! Ps 51:12-13
BLAGOSLOVLJEN DA BUDEŠ BLAGOSLOV - JOHN COOPER - >> poslušajte >> download
RUŠENJE UTVRDA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
ŽIVOT KOJEG BOG BLAGOSLIVLJA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
ŽIVOT U SLOBODI - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
...prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje. 2 Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Rim 12:1-2
LJUBAV TEMELJ SVIH ODNOSA - TOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
ODNOSI U KRISTU - TOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
POBOŽAVANJE - 3.dio - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! 2Kor 5:17
POBOŽAVANJE -2DIO - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! 2Kor 5:17
POBOŽAVANJE - 1.dio - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! 2Kor 5:17
MOLITE I DAT ĆE VAM SE - DRAGO ROŽIĆ - >> poslušajte >> download
4 Izaija još ne bijaše izišao iz središnjeg predvorja kad mu je stigla riječ Jahvina: 5 ?Vrati se i reci Ezekiji, glavaru moga naroda. Ovako veli Jahve, Bog tvoga oca Davida: `Uslišao sam tvoju molitvu, vidio sam tvoje suze. 2Kr 20:4-5
ZAŠTO JE MOLITVA TEŠKA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
RODITELJSTVO 2.dio - IVAN KARAĐA - >> poslušajte >> download
Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom. Kol 3:21
VRIJEDNOST OPRAŠTANJA - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
PREDAVANJE ISUSU - JEFF SNELL - >> poslušajte >> download
Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Lk 5:11
BUDITE SVETI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. 1 Pt 1:16
OČEVI, NE SRDITE SVOJU DJECU - IVAN KARAĐA - >> poslušajte >> download
A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim! Ef 6:4
DAVANJE JE SLAVLJENJE BOGA - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
NAJVEĆA ZAPOVIJED 2.dio - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Mt 22,36-40 "Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci." Mt 22:36-40
RADITI SA BOŽJOM RIJEČI - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
LJUBI KAO NITKO DRUGI - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
"Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima." Lk 6:35
ŽIVOT PO DUHU - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
1 Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu! 2 Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti. 3 Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu 4 da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu. Rim 8,1-4
NAJVEĆA ZAPOVIJED - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
"Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40 O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci." Mt 22:36-40
ČUJ, IZRAELE! - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.
NAŠ VELIKI SVEĆENIK - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega - čvrsto se držimo vjere. Heb 4:14
PROROK ILIJA 2. - TONY KOFFEY - >> poslušajte >> download
24.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2019
PROROK ILIJA - TONY KOFFEY - >> poslušajte >> download
24.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2019
BOG RAČUNA NA TEBE - TONY KOFFEY - >> poslušajte >> download
24.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2019
BOG VOLI TVOG SUSJEDA - TONY KOFFEY - >> poslušajte >> download
24.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2019
KAKVOG KRALJA OČEKUJEŠ? - - >> poslušajte >> download
Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih. Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu. Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!"
ZAHVALJUJTE - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Bo?ja u Kristu Isusu. 1.Sol 5:16-18
TEMELJNE STVARI - OBRAĆENJE OD MRTVIH DJELA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Stoga mimoiđimo početnički nauk o Kristu i uzdignimo se k savršenome ne postavljajući iznovice temelja: obraćenje od mrtvih djela i vjera u Boga, naučavanje o krštenjima i polaganje ruku, uskrsnuće mrtvih i vječni sud. Heb 6:1-2
MOLITVA - ZACHARY SHAFFER - >> poslušajte >> download
Zar se Bog neće pobrinuti za one koji mu pripadaju i koji vape prema njemu danju i noću? Zar će odugovlačiti s pomoći? Kažem vam, pobrinut će se da dobiju pravdu, i to brzo. Ali kada dođe Sin Čovječji, hoće li na zemlji naći one koji mu vjeruju?? Lk 18:7-8
KRIZA IDENTITETA 2-dio - JOHN COOPER - >> poslušajte >> download
"Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Mt 5:14
KRIZA IDENTITETA - JOHN COOPER - >> poslušajte >> download
A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu... 1.Pt 2:9
SADRŽAJ NAŠIH MISLI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu. Fil 4:8
KLJUČNA MISIJA - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista poradi vjere izabranika Božjih i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti 2 u nadi života vječnoga što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže... Tit 1:1-2
UČINKOVITOST BOŽJE MILOSTI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu. Rim 8:3-4
MIR KRISTOV NEKA UPRAVLJA SRCIMA VAŠIM - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! Kol 3:15-17
RUŠENJE ZIDOVA KOJI RAZDVAJAJU - DANIEL BERKOVIĆ - >> poslušajte >> download
U ono vrijeme bijaste izvan Krista, udaljeni od građanstva izraelskoga, tuđi Savezima obećanja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu. Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu - po Krvi Kristovoj. Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Ef 2:2:13-14
GLEDATI VJEROM, A NE OČIMA - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. 2kor 15:5-7
HRABRITE SE! - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu. Rim 15:4-5
NAŠ BOG NEUSPJEH PRETVARA U USPIJEH - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova. Otk 20:10
DA NEBI ZLO POSTALO VJEČNO - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
I načini Jahve, Bog, čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna pa ih odjenu. 22 Zatim reče Bog: "Evo, čovjek postade kao jedan od nas - znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!" Post 3:21-22
OBEČANJE NJEGOVOG PONOVNOG DOLASKA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Iv14:3
ŽIVOT KAKAV BOG ŽELI DA IMAŠ - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno. Kol1:15-16
OBEČANJE MIRA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
"Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!" Lk 2:14
OBEČANJE MARIJI I OBEČANJE NAMA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, 33 i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja." Lk 1:32-33
OBEČANJE SPASITELJA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja. Iz 9:1
DOBRA VIJEST I DOBRA VIJEST - JOHN COOPER - >> poslušajte >> download
"Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" Mt 28:18-20
ZAJEDNIŠTVO U EVANGELIZACIJI - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela 25 te ne propuštamo svojih sastanaka, kako je u nekih običaj, nego se hrabrimo, to više što više vidite da se bliži Dan. Heb 10:24-25
NAŠE POSLANJE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Nakon toga odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Lk 10:1
ISKUSITI BOGA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
NAJVEĆA ZAPOVIJED - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
"Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Mt 22:36-39
ISKUSITI BOGA 4. - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
ISKUSITI BOGA 2. - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
ISKUSITI BOGA 1. - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
NEHEMIJA - KENT HARTMAN - >> poslušajte >> download
Zid je završen dvadeset i petog Elula, za pedeset i dva dana. 16 A kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi pogani oko nas, bilo je to čudo u očima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš učinio to djelo. Neh 6:15-16
EVANGRLIZACIJA I UČENIŠTVO=CRKVA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
POSLUŠNOST - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
"Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Mt 7:24
ISKUSITI BOGA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
BOŽJI LJUDI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
"Što tražite?" Oni mu rekoše: "Rabbi" - što znači: "Učitelju - gdje stanuješ?" Reče im: "Dođite i vidjet ćete." Iv 1:38-39
BITI CRKVA - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
TOMOVA PORUKA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
POST - ZACHAY SHAFER - >> poslušajte >> download
Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda: Kidati okove nepravedne, razvezivat` spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove; podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi. Iz 58:6
TREBA LI BOGU ŽENA? - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
... ništa korisno nisam propustio navijestiti vam i naučiti vas - javno i po kućama; upozoravao sam Židove i Grke da se obrate k Bogu i da vjeruju u Gospodina našega.... jer nisam propustio navijestiti vam ništa od svega nauma Božjega." Dj20:20,27
PONIZNO - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.... Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti! Jak 4:6 i 10
BOG DAJE MILOST - JUSTIN GERHARD - >> poslušajte >> download
Propovijed JUSTINA GERHARDA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb
POSLANICA KOLOŠANIMA 5 - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
TEOLOGIJA SPOLA - KEN CUKROWSKI - >> poslušajte >> download
HIMNA KRISTU - RUBEL SHELLY - >> poslušajte >> download
Propovijed RUBELA SHELLYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb"On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe "oplijeni" uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan obličjem čovjeku nalik,.." Fil 2:6-7
POSLANICA KOLOŠANIMA 4 - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
POSLANICA KOLOŠANIMA 3 - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
NEMOJMO SE VRAĆATI NA STARO - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu! Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti. Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu. Rim 8:1-4
SOTONSKI SCENARIJ - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: "Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!" Mk 8-33
NAŠE PREŽIVLJAVANJE I ŽIVOT KOJI DAJE BOG - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! 6Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro" Rim 5:5-6.
POSLANICA KOLOŠANIMA 2 - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
DORUČAK SA ISUSOM - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb"Upita ga treći put: "Šimune Ivanov, voliš li me?" Ražalosti se Petar što ga upita treći put: "Voliš li me?" pa mu odgovori: "Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim." Kaže mu Isus: "Pasi ovce moje!" IV 21:17
POSLANICA KOLOŠANIMA 1 - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
VJERA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb
RUT - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
Perry Stepp govori o KNJIZI O RUTI u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 ZAGREB
DOBRI PASTIR - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb
STARI ZAVIJET U 45 MINUTA - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
Perry Stepp govori o BIBLIJI u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 ZAGREB
PRENIJETI VJERU NA SLJEDEĆU GENERACIJU - JAMES NORED - >> poslušajte >> download
8.4.2018 Propovijed JAMESA NOREDA U Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb." Ono što čusmo i saznasmo, što nam kazivahu oci, nećemo kriti djeci njihovoj, predat ćemo budućem koljenu: slavu Jahvinu i silu njegovu i djela čudesna što ih učini." Ps 78:3-4
SAVEZ S BOGOM 3. - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
8.4.2018. Perry Stepp govori o KNJIZI POSTANKA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 ZAGREB
ŽIVA CRKVA IMA JEDINSTVO - ROBERT KLEMM - >> poslušajte >> download
23. DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2008
ŽIVA CRKGVE VELIČA BOGA KROZ MOLITVU - ROBERT KLEMM - >> poslušajte >> download
23.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2018
PREDANO SLAVLJENJE ŽIVE CRKVE - ROBERT KLEMM - >> poslušajte >> download
23. DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2018
TEMELJNI ELEMENTI ŽIVE CRKVE - ROBERT KLEMM - >> poslušajte >> download
23. DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2008
SAVEZ S BOGOM - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
18.3.2018. Perry Stepp govori o KNJIZI POSTANKA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 ZAGREB
NIJE DOBRO DA ČOVJEK BUDE SAM - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
18.3.2018 Propovijed THOMASA SIBLEYA U Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb." I reče Jahve, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on." Post 2:18
KNJIGA POSTANKA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
11.3.2018.THOMAS SIBLEY govori o KNJIZI POSTANKA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 ZAGREB
NAŠ ŽIVOT S BOGOM - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
11.3.2018 Propovijed STEVEA TALIAFFEROA U Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb." Uto čuju korak Jahve, Boga, koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se - čovjek i njegova žena - pred Jahvom, Bogom, među stabla u vrtu. Post 3:8
JEDNO U DUHU - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
4.3.2018 Propovijed MISLAVA ILIĆA U Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb." ...trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!" Ef 4:3
KORUPCIJA,"šTO NIJE U REDU?" - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
4.3.2018. Perry Stepp govori o KNJIZI POSTANKA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 ZAGREB
POVEZANI U JEDINSTVU - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
25.2.2018 Propovijed STEVEA TALIAFERROA U Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!" Kol 3:12
IZAZOV TRAŽENJA VIŠE NEGO MOŽEMO ZAMISLITI - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
18.2.2018 Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti..." Ef 3:20
POS.1:26 - 2:4 - TKO SMO? GEJE SMO? - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
18.2.2018. Perry Stepp govori o KNJIZI POSTANKA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 ZAGREB
PRED BOŽJIM LICEM - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
11.2.2018 Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb"Kamo da idem od duha tvojega i kamo da od tvog lica pobjegnem? Ako se na nebo popnem, ondje si, ako u Podzemlje legnem, i ondje si." Ps 139:7-8
POS. 1 - 2:4 - KAKAV JE BOG? - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
11.2.2018. Perry Stepp govori o KNJIZI POSTANKA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 ZAGREB
BIBLIJA - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
4.2.2018 GORAN MEDVED u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 ZAGREB
- JOHN COOPER - >> poslušajte >> download
4.2.2018 Propovijed JOHNA COOPERA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb
VJERA NA KUŠNJI RAĐA NADOM - ANDREJ LOVŠE - >> poslušajte >> download
28.1.2018 Propovijed ANDREJA LOVŠEA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje 3 znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću." Jak 1:2-3
RASTI U ZRELOSTI - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
21.1.2018 Propovijed PERRYA STEPPA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove..." Ef 4.11 -13
ISUSOVA ZAJEDNICA - ERVIN BUDISELIĆ - >> poslušajte >> download
14.1.2018 Propovijed ERVINA BUDISELIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati, i sam ćeš biti blagoslov." Post 12:2
BEZUVJETNA LJUBAV - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
07.1.2018 Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se;" 1.Kor 13:4
NOVOGODIŠNJE ODLUKE - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
Propovijed PERRYJA STEPPA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Čuvaj se da ne zaboraviš Jahvu, Boga svoga, zanemarujući njegove zapovijedi, njegove uredbe i njegove zakone koje ti danas dajem." Pnz 8:11
POVRATAK KUĆI ZA BOŽIĆ:IŠČEKUJUĆI DRUGI ADVENT - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
PropovijedSTEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb"I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2 I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža." Otk 21:1-2
DOLAZAK DUHA SVETOG - DAVORIN GELEMANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed DAVORINA GELEMANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb"A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda: grijeh je što ne vjeruju u mene; 10 pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite; a osuda - što je knez ovoga svijeta osuđen. Iv 6:8-11
POSLJEDNJA RIJEČ - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
Propovijed PERRYA STEPPA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime." Heb 1:1-4
SAVJETNIK DIVNIi, BOG SILNI, OTAC VJEČNI, KNEZ MIRONOSNI - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Propovijed STEVEA TALTAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb"Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni." Iz 9:5
ČEKAJ NA GOSPODINA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
.Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Dobro je u miru čekati spasenje Jahvino!" Tuž 3:26
POSLJEDNJE RIJEČI - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
8.10.2017.Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta." Mt 28:18.20
DUHOVNI BOJ - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
1.10.2017.Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Ef 6:12
OBDARENI SVIME ZA ŽIVOT - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
Propovijed PERRYA STEPPA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. 2Pt 1:3
VJEČNA POMOĆ TVOJIM ODLUKAMA - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
24.9.2017.Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. 3 Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da - premoreni - ne klonete duhom. Heb 12:2-3
O BRAKU - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
17.9.2017.Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja." Mt 19:4-6
VJERA U AKCIJI - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
10.9.2017.Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Heb 12:1
ZADOVOLJITI BOGA ŠTOVANJEM - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
3.9.2017.Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb" Služite Jahvi u veselju! Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!" Ps 100:2
NE UKRADI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
20.8.2017.Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb"Smije li čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete. I pitate: ?U čemu te prikratismo?? U desetini i u prinosu. Mal 3:8
GORUŠIČINO ZRNO - JORDAN HUBBARD - >> poslušajte >> download
6.8.2017.Propovijed JORDANA HUBBARDA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća..." Mt 13:31-32
ZAPOVIJED ZA DANAS I ZAUVIJEK - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
30.7.2017.Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ako Jahve kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Jahve grad ne čuva, uzalud stražar bdi. Ps127:1
NEPOZNATI BOG - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
16.7.2017.Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Doista, prolazeći i promatrajući vaše svetinje nađoh i žrtvenik s natpisom: Nepoznatom Bogu. Što dakle ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem." Dj 17:23
NE BOJ SE - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
9.7.2017.Propovijed STEVEA TALIAFERRA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ne boj se jer ja sam s tobom: ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkomdesnicom. Iz 41:10
SREDSTVO ZA NAPREDOVANJE KRALJEVSTVA - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
25.6.2017.Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Tada ga Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi kako je Savao na putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovijedao u ime Isusovo." Dj 9:27
IZAZOV OTVORENOSTI BOGU - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
18.6.2017.Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ja odvratih: Nipošto, Gospodine! Ta nikad mi još ništa okaljano ili nečisto ne uđe u usta." Dj 11:17
U POTRAZI ZA DOMOM - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
11.6.2017.Propovijed PERRIYA STEPPA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: "Ustani i pođi na jug putom što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust." On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske koji bijaše nad svom njezinom riznicom." Dj 8:26-27
PROBLEMI U RAJU - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
4.6.2017.Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice." Dj 6:1
DJELA U ISUSOVO IME - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
28.5.2017.Propovijed PERRYA STEPPA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti." Dj 4:12
NAŠA ŽIVA NADA - PHILIP CAMP - >> poslušajte >> download
21.5.2017.Propovijed PHILIPA CAMPA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrdu svojemu uskrsnucem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri cuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. 1Pt 1:3-5
DJELA APOSTOLSKA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
14.5.2017. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su cinili mnoga cudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajednicko." Dj 2:42-44
KADA JE NEBO SIŠLO NA ZEMLJU - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
7.5.2017.Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. 2 I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kucu u kojoj su bili. 3 I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te side po jedan na svakoga od njih. 4 Svi se napuniše Duha Svetoga i poceše govoriti drugim jezicima, kako im vec Duh davaše zboriti. Dj 2:1-4
KRALJEVSTVO, MISIJA, CRKVA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome." Dj 1:1-2
ZAISTA JE GOSPODIN USKRSNUO - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!" Lk 24:34
SKUPA I IZNENAĐUJUĆA BOŽJA SLAVA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Iv 1:14
KARAKTER - JOHN COOKE - >> poslušajte >> download
22.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2017 - SEMINAR dr JOHNA COOKEA - KARAKTER.
KARAKTER - JOHN COOKE - >> poslušajte >> download
22.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2017 - SEMINAR dr JOHNA COOKEA - KARAKTER.
EVANĐELJE PO IVANU - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
22.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVA - STOPAMA PRVIH UČENIKA. CRIKVENICA 2017
EVANĐELJE PO LUKI - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
22.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVA - STOPAMA PRVIH UČENIKA. CRIKVENICA 2017
EVANĐELJE PO MATEJU - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
22.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVA - STOPAMA PRVIH UČENIKA. CRIKVENICA 2017
EVANĐELJE PO MARKU - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
22.DUHOVNA OBNOVA KRISTOVE CRKVA - STOPAMA PRVIH UČENIKA. CRIKVENICA 2017
ISUSOV ULAZAK U JERUZALEM - GERD FECHT - >> poslušajte >> download
9.4.2017. Propovijed GERDA FECHTA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj. Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima. I oni pred njim i oni za njim klicahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!" Mk 11:7-9
SUSRET U PEĆI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
2.4.2017. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb." Tada se kralj Nabukodonozor zaprepasti i brzo ustade. Zapita svoje savjetnike: "Nismo li bacili ova tri čovjeka svezana u oganj?" Oni odgovoriše: "Jesmo, kralju!" On reče: "Ali ja vidim četiri čovjeka, odriješeni šeću po vatri i ništa im se zlo ne događa; četvrti je sličan sinu Božjemu." Dn 3:24-25
BLAGOSLIVAJTE - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
26.3.2017. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite!" Rim 12:14
K CILU HITIM, K NAGRADI VIŠNJEG POZIVA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
19.3.2017. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb"Ne znate li: trkači u trkalištu svi doduše trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. 1Kor 9:24-25
PREMJEŠTANJE GORE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
12.3.2017. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb"Isus im odvrati: "Imajte vjeru Božju. 23Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: Digni se i baci u more! i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže - doista, bit će mu!" Mk 11:22-23
ABRAHAMOVA VJERA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
5.3.2017. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."Ta što veli Pismo? Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost." Rim 4:3
NAŠ NAJVEĆI IZAZOV - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
28.2.2017. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."Ne stidim se, uistinu, evanđelja: ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje - Židovu najprije, pa Grku." Rim 1:17
VJERA KOJA RASTE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
12.2.2017. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u njemu otkriva kao što je pisano: Pravednik će od vjere živjeti." Rim 1:17
NADA U NADOLATEĆE KRALJEVSTVO - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
12.2.2017. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb
NADA U NADOLAZEĆE KRALJEVSTVO - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
5.2.2017. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."Ona nam je kao pouzdano i čvrsto sidro duše što ulazi u unutrašnjost iza zavjese, 20kamo je kao preteča za nas ušao Isus postavši zauvijek Veliki svećenik po redu Melkisedekovu." Heb 6:19-20
ZATVORENA ILI OTVORENA VRATA - DANIJEL BERKOVIĆ - >> poslušajte >> download
29.1.2017. Propovijed DANIJELA BERKOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb "Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. Mt 6:5-6
POTRAGA ZA IDENTITETOM - GORAN MEDVED - >> poslušajte >> download
22.1.2017. Propovijed GORANA MEDVEDA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb " Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom." Rim 8:29
ŠTO ĆEMO PREDATI IDUČOJ GENERACIJI? - DAVORIN GELEMANOVIĆ - >> poslušajte >> download
15.1.2017. Propovijed DAVORINA GELEMANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb "Tada pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreći: "Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela!" On im odgovori: "A zašto vi prestupate zapovijed Božju radi svoje predaje?" Mt 15:1-3
ODGOVOR NA NAJVAŽNIJE PITANJE - ERVIN BUDISELIĆ - >> poslušajte >> download
8.1.2017. Propovijed ERVINA BUDISELIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb "Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: "Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?" Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka." Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Mt 16:13-15
MI SMO OBITELJ - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
1.1.2017. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb "Ta i Posvetitelj i posvećeni - svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom," Heb 2:11
NADA JE STIGLA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
25.12.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb "... "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin." Lk 2:10-11
IZNENADNO USVAJANJE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
18.12.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb " Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga." Mt 1:20
NADA JE U KRALJU - GARRET EAST - >> poslušajte >> download
11.12.2016.Propovijed GARRETA EASTA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb "Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?" Mt 11:33
PROLAZI VANJSKI OBLIK OVOGA SVIJETA - VLADIMIR PŠENKO - >> poslušajte >> download
4.12.2016.Propovijed VLADIMIRA PŠENKA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb "...i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer - prolazi obličje ovoga svijeta." 1.Kor 7:31
NOSITI SE S NEOČEKIVANIM - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
27.11.2016.Propovijed PERRYA STEPPA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb"Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi." Mt 24:44
DAVID UMIRE S PJESMOM IRADOŠĆU - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
20.11.2016.Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb" Ovo su posljednje Davidove riječi: "Riječ Davida, sina Jišajeva, riječ čovjeka koji je bio visoko uzdignut, pomazanika Boga Jakovljeva, pjevača pjesama Izraelovih" 2.Sam 23:1
PRIČA O TRI KRALJA - PERRY STEPP - >> poslušajte >> download
13.11.2016.Propovijed PERRYA STEPPA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb. Bog je blagoslovio Davida i Salamona, ali trebamo trećeg kralja koji će nam pokazati što je pravi život. 2.Sam 7; 1. Ljet 22:7-10
BOG SMRTI I BOG SLAVLJENJA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
30.10.2016.Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb." Zatim David i sva vojska što je bila s njim krenu na put i odoše u Baalu Judinu da odande donesu Kovčeg Božji, što nosi ime Jahve Sebaota koji stoluje nad kerubinima." 2.Sam 6:2
DAVIDOV USPON I ŽIVOT NA VRHU - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
30.10.2016.Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."David steče novu slavu kad je na povratku porazio Edomce, u Slanoj dolini, osamnaest tisuća njih. I postavi upravitelje u Edomu, i svi Edomci postadoše podanici Davidovi. I kuda je god David išao, Jahve mu davaše pobjedu. David kraljevaše nad svim Izraelom, čineći pravo i pravicu svemu svome narodu. 2.Sam 8:13-15
NEPROMIŠLJEN DODIR - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
21.10.2016.Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!" Ps 29:2
DVIJE ŽIVOTNE PRIČE - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
14.8.2016.Propovijed STEVEA TALIFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb.
DOTAKNUTI DNO - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
16.10.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb. "Izvedi iz tamnice dušu moju da zahvaljujem imenu tvojemu. Ps 142:8
DAVID I GOLIJAT - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
9.10.2016. PropovijedSTEVEA TALIFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb.
NA SVOJU SLIKU STVORI ČOVJEK - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
25.9.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb. "Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim. Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni. 21Dječice, klonite se idola! 1Iv 5:19-21
MOĆ SLAVLJENJA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
18.9.2016. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti: uzdanje će svoje staviti u Jahvu. Ps 40:4
- THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
11.9.2016. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb.
- THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
4.9.2016. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb.
BLAŽENSTVA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
28.8.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb. "Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!..." Mt 5:3-5
PROMIJENI SMJER - ALLEN RITCHIE - >> poslušajte >> download
47. ljetni kamp Kristove crkve Činta 2016. Predavač na kampu je ALLEN RITCHIE.
PROMIJENI SMJER - ALLEN RITCHIE - >> poslušajte >> download
47. ljetni kamp Kristove crkve Činta 2016. Predavač na kampu je ALLEN RITCHIE.
PROMIJENI SMJER - ALLEN RITCHIE - >> poslušajte >> download
47. ljetni kamp Kristove crkve Činta 2016. Predavač na kampu je ALLEN RITCHIE.
PROMIJENI SMJER - ALLEN RITCHIE - >> poslušajte >> download
47. ljetni kamp Kristove crkve Činta 2016. Predavač na kampu je ALLEN RITCHIE.
EVO, DJEVICA ĆE ZAČET I RODITI SINA sina - DRAGO ROŽIĆ - >> poslušajte >> download
14.8.2016. Propovijed DRAGE ROŽIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb." Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" Lk 1:38
POZIV NADE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
31.7.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima..." Ef 1:17-18
LEKCIJE IZ MOLITVE "OČE NAŠ" - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
17.7.2016. Propovijed TOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova Zagreb."Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. 9Vi, dakle, ovako molite: Oče naš..." Mt 6:7-9
UDOVICA I NEPRAVEDNI SUDAC - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
10.7.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆAu Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb." Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati..." Lk 18:1
BOGATAŠ I LAZAR - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
3.7.2016. Propovijed STEVEA TALIAFEROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb.""Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. 20A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola..." Lk 16:19-20
VINOGRADARI UBOJICE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
26.6.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Zatim uze narodu kazivati ovu prispodobu: "Čovjek posadi vinograd, iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme." Lk 20:9
STEKNI MUDROST - JACK WHIDDON - >> poslušajte >> download
19.6.2016. Propovijed JACKA WHIDDONA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Steci mudrost, steci razbor, ne smeći ih s uma i ne odstupi od riječi mojih usta. Izr 4:5
MUDRI UPRAVITELJ - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
5.6.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore." Lk 16:9
IZGUBLJENA BRAĆA I OTAC - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
29.5.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Čovjek neki imao dva sina..." Lk 15:11
HOĆEŠ LI UĆI? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
22.5.2016. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb." Tada im reče ovu usporedbu..." Lk 15
ISTINA O DARU - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
15.5.2016. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik!" Lk 14:26
BLAGO ONIMA KOJI SE ODAZOVU - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
8.5.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "Reče gospodar sluzi: Iziđi na putove i među ograde i prisili neka uđu da mi se napuni kuća. A kažem vam: nijedan od onih pozvanih neće okusiti moje večere." Lk 14:23-24
KOLIKO ĆEŠ DATI DA BI PRONAŠAO? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
1.5.2016. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu." Mt 13:44
SILNA DJELA IZ MALIH STVARI - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
24.4.2016. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama." Mt 13:31-32
DVA SJEMENA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
17.4.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi." Mt 13:24
TAJNE KRALJEVSTVA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
10.4.2016. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "...Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga,..." Mt 13:11
PUT, ISTINA I ŽIVOT - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
3.4.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "... Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga." Iv 14:6-7
USKRSNUĆE I ZIVOT - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
27.3.2016. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u men neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?" Iv 11:25-26
ISUSOV PUT - život punine - RANDY PATTERSON - >> poslušajte >> download
28.3.2016. Poruka RANDYJA PATTERSONA na 21.susretu za duhovnu obnovu Kristovih crkava u Republici Hrvatskoj - CRIKVENICA 2016
ISUSOV PUT - život punine - BERRET COFFMAN - >> poslušajte >> download
27.3.2016. Poruka BERRETA COFFMANA na 21.susretu za duhovnu obnovu Kristovih crkava u Republici Hrvatskoj - CRIKVENICA 2016
ISUSOV PUT - život punine - RANDY PATTERSON - >> poslušajte >> download
26.3.2016. Poruka RANDY PATTERSON na 21.susretu za duhovnu obnovu Kristovih crkava u Republici Hrvatskoj - CRIKVENICA 2016
ISUSOV PUT - život punine - BERRET COFFMAN - >> poslušajte >> download
25.3.2016. Poruka BERRETA COFFMANA na 21.susretu za duhovnu obnovu Kristovih crkava u Republici Hrvatskoj - CRIKVENICA 2016
JEDINSTVO ISUSA I VJERNIKA - FILIP GRUJIĆ - >> poslušajte >> download
13.3.2016. Propovijed FILIPA GRUJIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Iv 15:5
ISUS - JA SAM PASTIR - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
06.3.2016. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce..." Iv 10:11
ISUS-JA SAM VRATA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
28.2.2016. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Iv 10:9
ON JE SVJETLOST KOJA UKLANJA TAMU - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
21.2.2016. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Isus im zatim ponovno progovori: "Ja sam svjetlost svijeta: tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost život" Iv 8:12
ISUS - KRUH ŽIVOTA - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
14.2.2016. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Reče im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski:jer kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu." Rekoše mu nato: "Gospodine, daj nam uvijek toga kruha." Reče im Isus: "Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti...! Iv 6:32-34
BLAGOSLOV DAVANJA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
07.2.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."U svemu vam pokazah: tako se trudeći treba se zauzimati za nemoćne i na pameti imati riječi Gospodina Isusa jer on reče: Blaženije je davati nego primati." Dj 20:35
BOŽJI PLAN ZA NAŠ ŽIVOT: ZRELOST - ERVIN BUDISELIĆ - >> poslušajte >> download
31.1.2016. Propovijed ERVINA BUDISELIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu." Kol 1.28
VIŠE OD OBEĆANJA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
24.1.2016. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb." Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije." 1Kor 11:28
POSLANICA FILEMONU - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
17.1.2016. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb." Pavao, sužanj Isusa Krista, i brat Timotej: ljubljenom Filemonu, suradniku našemu..." Filemonu 1:1
UPRIMO POGLED U ISUSA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
10.1.2016. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega." Heb 12:2
LJUDI NADE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
3.1.2016. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama..." 1Pet 3:15
OBJAVLJENA LJUBAV KOJA DONOSI NADU - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
27.12.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Jer sam će Gospodin - na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba. 1Sol 4:16
OBJAVLJENA LJUBAV KOJA TJERA STRAH I POKAZUJE SLAVU - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
20.12.2015. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."No anđeo im reče: "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama." Lk 2:10-12
OBJAVLJENA LJUBAV KOJA DONOSI PRAVDU - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
29.11.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima." Iz 42:1
MIR U VRIJEME NEVOLJE - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
22.11.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!" Fil 4:4
LAŽNA ILI PRAVA VRIJEDNOST - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
15.11.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem..." Fil 3:7-9
KRISTOV MISAONI SKLOP: PONIZNOST - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
8.11.2015. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe "oplijeni" uzevši lik sluge..." Fil 2:6-7
1.11.2015. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."
PAVLOVI I NAŠI OKOVI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
25.10.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."A hoću da znate, braćo: ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima..." Fil 1:12-13
ŽIVJETI U MOLITVI - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
18.18.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim... Fil 1:4
ŽIVJETI U ZAJEDNIŠTVU - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
11..10.2015. Propovijed STEVEA TALIAFFERA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Zapovijed vam novu dajem:ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge." Iv 13:34-35
MOŽEŠ LI TO UČINITI SAM? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
27.9.2015. Propovijed STEVEA TALIAFFERA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. 9Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu." 1.Pt 5:8-9
PSALAM 96 - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
20.9.2015. Propovijed THONASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."...Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo, kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova." Ps 96:2-3
NAŠA VRIJEDNOST - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
13.9.2015. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?" Mt 6:26
ŠTO JE ISUS UČINIO ZA NAS? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
06.9.2015. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb.
RAZLOG ZA RADOST - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
30.8.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima." Lk 10:20
PUTNICI S VJEROM - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
23.8.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. Heb 11:13
IDOLOPOKLONSTVO - DRAGO ROŽIĆ - >> poslušajte >> download
16.8.2015. Propovijed DRAGE ROŽIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."On je uklonio uzvišice, srušio je stupove, sasjekao je ašere i razbio zmiju od mjedi koju bijaše načinio Mojsije. Izraelci su joj sve do tada prinosili žrtve. Zvali su je Nehuštan. 2.Kr 18:4
RUKOPIS MILOSTI - BEN LANGFORD - >> poslušajte >> download
9.8.2015. Propovijed BENA LANGFORDA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Neka bude hvaljen Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista..." Ef 1:3
CJELOVITO SRCE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
2.8.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Uči me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi, usmjeri srce moje da se boji imena tvojega! Ps 86:11
UČENIŠTVO POD ISUSOVIM UVJETIMA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
26.7.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."S njim je zajedno putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: "Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!" lk 14:25-27
- MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
19.7.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb.
MI ŽIVIMO PO VJERI - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
12.7.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor." Izr 3:5
DRUGA IVANOVA POSLANICA - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
5.7.2015. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. DRUGA IVANOVA POSLANICA
ZNAČAJ KARITATIVNE SLUŽBE - IVAN KARADŽA - >> poslušajte >> download
28.6.2015. Propovijed IVANA KARADŽE u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb." Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti." 1.Iv 4:20
OBNAVLJANJE KRISTA U KRŠĆANINU - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
21.6.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem..." Fil 3:8
SLUŽBA UPRAVLJANJA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
04.6.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. 1.Kor 12:28
SLUŽENJE - DRAGO ROŽIĆ - >> poslušajte >> download
07.6.2015. Propovijed DRAGE ROŽIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb.""Budi junak, hrabar, i radi! Ne boj se i ne plaši se, jer će Jahve, Bog, moj Bog, biti s tobom! Neće te napustiti niti te ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu oko Jahvina Doma. A ovo je velik posao, jer neće biti za čovjeka dvor nego za Boga Jahvu. 1.Ljet 28:20 i 19:1
HOĆEŠ LI TO UČINITI SAM? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
31.5.2015. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu." Rim 12:4-5
POUČAVANJE, ZRELOST, SLUŽENJE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
24.5.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."... usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan." Iv 13:4-5
NAVIJEŠTATI KRISTA - ŽELJKO MEDVED - >> poslušajte >> download
17.5.2015. Propovijed ŽELJKA MEDVEDA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."I svaki su dan u Hramu i po kućama neprestance učili i navješćivali Krista, Isusa." Dj 5:42
PRONAĆI RADOST JASNO GLEDAJUĆI - JUSTIN GERHARDT - >> poslušajte >> download
10.5.2015. Propovijed JUSTINA GERHARDTA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Oko ponoći su Pavao i Sila molili pjevajući hvalu Bogu, a uznici ih slušali." Dj 16:25
EMANUEL - BOG SA NAMA - DRAGO ROŽIĆ - >> poslušajte >> download
3.5.2015. Propovijed DRAGE ROŽIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!" Mt 1:23
SHVATI VIZIJU - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
26.4.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."...da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva..." 1.Pt 2:9
NAŠA MISIJA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
19.4.2015. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim: i svoga bližnjega kao sebe samoga!" lk 10:17
ODGOVORI NA PITANJA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
12.4.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Pilat ih opet upita: "Što dakle da učinim s ovim kojega zovete kraljem židovskim?" Mk 15:12
MARKOVO EVANĐELJE - 16. POGLAVLJE - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
05.4.2015. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb.
PSALAM 118 - JOHN MARK HICKS - >> poslušajte >> download
20.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - MOJ BOG I JA - CRIKVENICA 2015."Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi." Ps 118:5
PSALAM 116 - JOHN MARK HICKS - >> poslušajte >> download
20.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - MOJ BOG I JA - CRIKVENICA 2015."Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun sućuti je Bog naš." Ps 116:5
PSALMI 114 I 115 - JOHN MARK HICKS - >> poslušajte >> download
20.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - MOJ BOG I JA - CRIKVENICA 2015."Štovatelji Jahvini, u Jahvu se uzdajte! - On je štit i pomoćnik njihov." Ps 115:11
PSALAM 113 - JOHN MARK HICKS - >> poslušajte >> download
20.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - MOJ BOG I JA - CRIKVENICA 2015."Tko je kao Jahve, Bog naš, koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju?" Ps 113:5
MARKOVO EVANĐELJE - 15. POGLAVLJE - TIM SENSING - >> poslušajte >> download
29.3.2015. Propovijed TIMA SENSINGA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb.
MARKOVO EVANĐELJE - 14. POGLAVLJE - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
22.3.2015. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: "Uzmite, ovo je tijelo moje." I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: "Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva." Mk 14:20-24
MARKO 14 - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
15.3.2015. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."...dođe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi. Mk 14:3-4
DOLAZAK SINA ČOVJEČJEGA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
08.3.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac." "Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas." Mk 13:32-33
SAŽETAK ŽIVOTA I ZAKONA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
01.3.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Koja je prva od svih zapovijedi?" Mk 12:28
MARKOVO EVANĐELJE 11:1-12:12 - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
22.2.2015. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima. I oni pred njim i oni za njim klicahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!" Mk 11:8-9
MARKOVO EVANĐELJE - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
15.2.2015. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?" Isus mu reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini!" Mk 10:17-18
BRAČNI ZAVJET - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
8.2.2015. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."... "Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?" On im odgovori: "Što vam zapovjedi Mojsije?" Oni rekoše: "Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i - otpustiti." Mk 10:2-4
MARKO 9:14-50 - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
1.2.2015. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici nasamo: "Kako to da ga mi ne mogosmo izagnati?" Odgovori im: "Ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom." Mk 9:28-29
EVANĐELJE PO MARKU 9 - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
25.1.2015. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."A Petar prihvati i reče Isusu: "Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu." Mk 9:5
TKO JE STVARNI ISUS? - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
18.1.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."... A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar prihvati i reče: "Ti si Pomazanik - Krist!" Mk 8:29
PSALAM 23 - ANDREY PUZYNIN - >> poslušajte >> download
11.1.2015. Propovijed ANDREYA PUZYNINA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudjevam..." Ps 23:1
ČEKAJUĆI S NADOM - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
4.1.2015. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Jer sam će Gospodin - na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba" 1.Sol 4:16
ON DOLAZI NAHRANITI GLADNE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
21.12.2014. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Reče im Isus:"Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti..." Iv 6:35
ON DOLAZI OBNOVITI LJUBAV - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
14.12.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. 1Iv 4:10
ON DOLAZI OPROSTITI GRIJEHE - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
7.12.2014. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."...u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti." Ef 1:7
NADA SA SVRHOM - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
30.11.2014. Propovijed TOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."I reći će se u onaj dan: "Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio;..." Iz 25:9
MARKOVO EVANĐELJE 7. POGLAVLJE - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
23.11.2014. Propovijed STEVEA TALIAFERRA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb.
MARKOVO EVANĐELJE - 6. POGLAVLJE - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
16.11.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "I otišavši odande, dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi..." Mk 6:1-2
PITANJA U OLUJI - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
9.11.2014. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?" Mk 4:38
DODIR ŽIVOTA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
2.11.2014. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. "Dotaknem li se samo njegovih haljina, bit ću spašena." Mk 5:28
ŠTO ISUS TRAŽI OD TEBE - TOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
26.10.2014. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."...a onda u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!" Mk 5:7
USPOREDBE O SIJAČU I DRUGE PRISPODOBE - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
19.10.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."Poslušajte! Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, poneko zrno pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Neko opet pade na kamenito tlo gdje nemaše dosta zemlje..." Mk 4:3-5
ŠTO JE ISUSU NAJVAŽNIJE? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
12.10.2014. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb."... Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?..." Mk 3:4
ON NIJE ONAKAV KAKVIM GA OČEKUJEMO - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
5.10.2014. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb. On je bio "utjelovljeni Bog" koji je radio djala koja samo Bog može učiniti, ali nije radio djela koja su oni očekivali.
ISUS ZAPOČINJE SA SVOJOM SLUŽBOM - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
28.09.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: "Ako hoćeš, možeš me očistiti!" Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: "Hoću, budi čist!" Mk 1:40-41
S TOBOM SAM ZADOVOLJAN - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
21.09.2014. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" Mk 1:11
ISUSOVI UČENICI MORAJU SLUŠATI I PROMATRATI ISUSA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
14.09.2014. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući. Mk 10:15
SVAKA VELIKA PRIČA IMA NEGATIVCA, A TAKO I TVOJA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
07.09.2014. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim." Ef 6:10-11
POSLANICA EFEŽANIMA 6:1-9 - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
31.08.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji." Ef 6:1-3
MISIJA POMIRENJA - BARRET COFFMAN - >> poslušajte >> download
Izlaganje BARRETA COFFMANA na 45. kampu Kristove crkve na Činti 2014. POMIRENJE S BOGOM "A on (Isus) je umro mjesto sviju, da živi ne žive više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih." 2Kor 5:15
PORUKA POMIRENJA - BARRET COFFMAN - >> poslušajte >> download
Izlaganje BARRETA COFFMANA na 45. kampu Kristove crkve na Činti 2014. POMIRENJE S BOGOM "A on (Isus) je umro mjesto sviju, da živi ne žive više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih." 2Kor 5:15
SLUŽBA POMIRENJA - BARRET COFFMAN - >> poslušajte >> download
Izlaganje BARRETA COFFMANA na 45. kampu Kristove crkve na Činti 2014. POMIRENJE S BOGOM "A on (Isus) je umro mjesto sviju, da živi ne žive više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih." 2Kor 5:15
MOTIVI POMIRENJA - BARRET COFFMAN - >> poslušajte >> download
Izlaganje BARRETA COFFMANA na 45. kampu Kristove crkve na Činti 2014. POMIRENJE S BOGOM "A on (Isus) je umro mjesto sviju, da živi ne žive više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih." 2Kor 5:15
ZNAČENJE POMIRENJA - BARRET COFFMAN - >> poslušajte >> download
Izlaganje BARRETA COFFMANA na 45. kampu Kristove crkve na Činti 2014. POMIRENJE S BOGOM "A on (Isus) je umro mjesto sviju, da živi ne žive više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih." 2Kor 5:15
POKORAVAJTE SE JEDAN DRUGOM - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
24.08.2014. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage..." Ef 5:25-27
POZIV UČENICIMA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
17.08.2014. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Odgovori Šimun: "Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže." lk 5:5
PSALAM 37 - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
10.08.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji spletke kuje. Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne učiniš. Ps 37:7-8
ŽIVJETI KAO DJECA SVJETLA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
03.08.2014. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli:"Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetljet će ti Krist." Ef 5:13-14
PRIČA O DVOJICI DUŽNIKA - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
27.07.2014. Propovijed DANIELA NAPIERA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi." Lk 7:47
KAKO VIDJETI BOŽJU POMOĆ - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
20.07.2014. Propovijed DANIELA NAPIERA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Reče nato Abraham: Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš." Lk 16:25
ŽIVJETI DRUGAČIJE - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
13.07.2014. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!" 2.Kor 5:17
BOŽJI PUT PREMA SNAŽNOM JEDINSTVU - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
6.07.2014. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Ef 4:2-4
PAVLOVA MOLITVA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
29.06.2014. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina... Ef 3:16-18
CRKVA JE DIO VELIKOG BOŽJEG PLANA - - >> poslušajte >> download
22.06.2014. Propovijed STEVEA TALIAFERRA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah." Ef 3:2
EFEŽANIMA 2:11-22 - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
15.06.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu. Ef 2:19-22
OŽIVJELI S KRISTOM - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
08.06.2014. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni!" Ef 2:5
ČUDESNA MOLITVA - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
01.06.2014. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "....ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati..." Ef 1:16-17
KOLIKO SI VRIJEDAN BOGU? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
25.05.2014. Propovijed STEVEA TALIAFERROA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?" "Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? Mt 6:25-26
JAKOVLJEVA POSLANICA 5:7-20 - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
18.05.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Strpite se dakle, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio!" Jak 5:7-8
JAKOVLJEVA POSLANICA 4:11-5:6 - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
11.05.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj nego sudac Zakona. Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega? Jak 11:5-6
NEKA SJAJI SVJETLOST - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
04.05.2014. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi. Pravda će tvoja zasjati ko svjetlost i tvoje pravo ko sunce podnevno. Ps 37:5-6
NEMOJ SE BOJATI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
27.04.2014. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora." 2Tim 1:7
DAN RADOSNE VIJESTI - BARTOSZ RYBINSKI - >> poslušajte >> download
20.04.2014. Propovijed BARTOSZA RYBINSKOG u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Rekoše tada jedan drugome: "Ne smijemo tako raditi. Današnji je dan pun dobrih vijesti, a mi šutimo. Ako dočekamo jutro, bit ćemo krivi..." 2Kr 7:9
USREDOTOČENI POPUT ISUSA 2.dio - BILL WILSON - >> poslušajte >> download
19.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - HODATI POPUT ISUSA - CRIKVENICA 2014
USREDOTOČENI POPUT ISUSA 1.dio - BILL WILSON - >> poslušajte >> download
19.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - HODATI POPUT ISUSA - CRIKVENICA 2014
VOLJETI POPUT ISUSA - 2.dio - BILL WILSON - >> poslušajte >> download
19.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - HODATI POPUT ISUSA - CRIKVENICA 2014
VOLJETI POPUT ISUSA - 1.dio - BILL WILSON - >> poslušajte >> download
19.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - HODATI POPUT ISUSA - CRIKVENICA 2014
SLUŽITI POPUT ISUSA - 2.dio - BILL WILSON - >> poslušajte >> download
19.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - HODATI POPUT ISUSA - CRIKVENICA 2014
SLUŽITI POPUT ISUSA - 1.dio - BILL WILSON - >> poslušajte >> download
19.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - HODATI POPUT ISUSA - CRIKVENICA 2014
SLIJEDITI POPUT ISUSA - 2.dio - BILL WILSON - >> poslušajte >> download
19.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - HODATI POPUT ISUSA - CRIKVENICA 2014
SLIJEDITI POPUT ISUSA - 1.dio - BILL WILSON - >> poslušajte >> download
19.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - HODATI POPUT ISUSA - CRIKVENICA 2014
HOD S ISUSOM PREMA JERUZALEMU - BILL WILSON - >> poslušajte >> download
13.04.2014. Propovijed BILLA WILSONA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!" Mt 21:9
ŽIVJETI SA SVRHOM - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
30.03.2014. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "On nas u njemu sebi izabra prije postanka svijeta ... u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu..." Ef 1:4-5
JEZIK IMA SNAGU - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
23.03.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ako tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek, vrstan zauzdati i cijelo tijelo." Jak 3:2
VJERA I DJELA - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
16.03.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti?" Jak 2:14
ISUS - GRADITELJ SVOJE CRKVE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
09.03.2014. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati." Mt 16:8
PUT MIRA - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
02.03.2014. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu." Fil 4:6-7
ZA ŠTO SMO STVORENI? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
23.02.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim!" Kol 3:1-2
JAKOVLJEVA POSLANICA - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
16.02.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro činite; ako li ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike." Jak 2:8-9
GOSTOLJUBIVOST - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
09.02.2014. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao:Idem pripraviti vam mjesto? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Iv 14:2-3
PONOVNO POGLEDAJMO NA ISUSA - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
02.02.2014. Propovijed TOMA SIBLYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega." Heb 12:2
O MOLITVI - MARK HAMILTON - >> poslušajte >> download
26.01.2014. Propovijed MARKA HAMILTONA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb
NAPASTI, DJELA I RIJEČI - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
19.01.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ali budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji koji zavaravaju sami sebe." Jak 1:22
LEKCIJE KOJIMA ME BOG NAUČIO - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
12.01.2014. Propovijed STEVEA TALIAFERRA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Lekcije koje me je Bog naučio u prošloj godini, kada sam prolazio kroz teškoće u zajedničkom životu sa zemaljskom i duhovnom obitelji."
KUŠNJE I NAPASTI - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
05.01.2014. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću." Jak 1,1
POMIRENJE S BOGOM - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
29.12.2013. Propovijed MISLAV ILIĆ u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. 19Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja." 2.Kor 5:18-19
BOŽIĆ U NEČIJEM SLOMLJENOM SRCU - VLADIMIR PŠENKO - >> poslušajte >> download
22.12.2013. Propovijed VLADE PŠENKA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...Stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomašću." Lk 7:38
IŠČEKIVANJE SPASITELJA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
15.12.2013. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje..." Lk 2:29-30
MARIJIN MAGNIFIKAT - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
8.12.2013. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Tada Marija reče: "Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju..." Lk 1:46
PRIPREMITE PUT GOSPODINU - ANDREJ LOVŠE - >> poslušajte >> download
1.12.2013. Propovijed ANDREJA LOVŠEA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!" Mt 3:1-3
NAJPOZNATIJE ISUSOVO OBEĆANJE - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
24.11.2013. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi." Iv 8:32
NOVI POČETAK - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
17.11.2013. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?" "Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje." - Dj 1:6
ISUS I 5 000 GLADNIH DUŠA - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
10.11.2013. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Oni krenuše te idući po selima navješćivahu Radusnu vijest i svuda ozdravljahu bolesnike." Lk 9:6
KAKAV JE BOG? - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
3.11.2013. Propovijed Toma Sibleya u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!" Nato će mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?"Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: Pokaži nam Oca? Iv 14:8-9
ŽIVJETI I OTKRIVATI BOŽJI PLAN - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
27.10.2013. Propovijed Toma Sibleya u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam - riječ je Jahvina - naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. Jer 29:11
VJERUJEM LI UZALUDNO? - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
20.10.2013. Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste." 1.Kor 15:1-2
OBEĆANJE BOŽJEG DJELOVANJA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
13.10.2013. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti - Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen." Ef 3:20
ISHOD BOŽJE PRISUTNOSTI - TOMA SIBLEY - >> poslušajte >> download
6.10.2013. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. " Iv 14:16-17
ZAHTIJEVANJE BOŽJIH OBEĆANJA,TRAŽENJE BOŽJE VOLJE - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
28.9.2013. Propovijed TOMA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude." 2.Pt 1:4
OBNOVA - CHARLES COULSON - >> poslušajte >> download
15.9.2013. Propovijed Charlesa Coulsona u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Tako dakle i vi:sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti;i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime. Iv 16:22-24
OPRAŠTANJE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
18.8.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim!" Mt 6:12
TVOJ PREOBRAŽENI ŽIVOT - MARK PARKER - >> poslušajte >> download
44.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2013 - KAKO ŽIVJETI KRŠĆANSKI? "Ne osvećujte se, ljubljeni, sami, već to prepustite srđbi Božjoj..." Rim 12:19-21
BOŽJA NADA KOJA PREOBRAŽAVA - MARK PARKER - >> poslušajte >> download
44.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2013 - KAKO ŽIVJETI KRŠĆANSKI?"Nadom se veselite, u nevolji budite strpljivi..." Rim 12:12-18
BOŽJA SILA KOJA PREOBRAŽAVA - MARK PARKER - >> poslušajte >> download
44.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2013 - KAKO ŽIVJETI KRŠĆANSKI? "Neka vaša ljubav bude bez pretvaranja... Rim 12:9-11
BOŽJI SINOVI I KĆERI KOJI SU PREOBRAŽENI - MARK PARKER - >> poslušajte >> download
44.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2013 - KAKO ŽIVJETI KRŠĆANSKI? "Imamo različite darove..." Rim 12:6-8
BOŽJA ZAJEDNICA KOJA PREOBRAŽAVA - MARK PARKER - >> poslušajte >> download
44.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2013 - KAKO ŽIVJETI KRŠĆANSKI? "Da, po milosti koja mi je dana svakomu između vas velim: ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti..." Rim 12:3-5
BOŽJA MILOST KOJA PREOBRAŽAVA - MARK PARKER - >> poslušajte >> download
44.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2013 - KAKO ŽIVJETI KRŠĆANSKI? "Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje. Rim 12:1-2
IMAŠ LI DOVOLJNO KAMENČIĆA? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
18.8.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Pili su naime iz duhovne stijene koja ih je pratila, a ta stijena bijaše Krist" 1kor 10:4
NE BUDI ŽEDAN PORED IZVORA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
11.8.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "O svi koji ste žedni, dođite na vodu, ako novaca i nemate, dođite!" Iz 55:1
JESMO LI DOVOLJNO OPREZNI? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
4.8.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Pazite da vas nitko ne prevari ni na koji način! " 2Sol 2:3
RAST U PONIZNOSTI - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
21.7.2013. Propovijed DANIELA NAPIERA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik... A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: "Bože milostiv budi meni grešniku!"... "Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen." Lk 18:10-14
SINOVI GROMA - STANKO JAMBREK - >> poslušajte >> download
14.7.2013. Propovijed STANKA JAMBREKA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ali tako neka ne bude među vama! Naprotiv tko bi želio biti najveći među vama, neka bude vaš poslužitelj! A tko bi želio biti prvi među vama, neka bude rob svima, jer Sin Čovječi nije došao da mu služe, nego da on služi i da dadne život svoj kao otkup mjesto svih!" Mk 10:43-45
BEZNADNA KONAČNOST ILI BESKONAČNA NADA? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
7.7.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Sječajte se da ste u ono vrijeme bez Krista bili (...) bez nade i bez Boga u ovom svijetu!" - Ef 2:12
JESMO LI DOVOLJNO ZAHVALNI? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
16.6.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...budite zahvalni! Neka riječ Kristova obilno stanuje u vama!" - Kol 3:15
ZADIVLJUJUĆA ILI RAZOČARAVAJUĆA VJERA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
9.6.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Kažem vam, tolike vjere ne nađoh ni u Izraelu." - Lk 7:9
SNAGA KRŠĆANSKE PONIZNOSTI - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
2.6.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Blizu je Jahve onima koji su skr(u)šena srca, a klonule duše spasava." - Ps 34:19
JESMO LI ZAISTA KRISTOVI? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
26.5.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Dobro ste trčali. Tko vam zapriječi da se i dalje ne pokoravate istini?" - Gal 5:7
CRKVA - BOG U NAMA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
19.5.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. 1Kor 2:9
POSLUŠAJMO ISUSA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
12.5.2013. Propovijed MLADEN JOVANOVIĆ u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... ali ako ti je oko bolesno, ćitavo će ti tijelo biti u tami" Mt 6:23
SREDIŠTE KRŠĆANA U KRISTU - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
5.5.2013. Propovijed THOMASA SIBLEYA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina." Kol 1:13
PUTNICI NA ZEMLJI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
28.4.2013. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "U vjeri umriješe svi ovi... te priznadoše da su tuđinci na zemlji" Heb 11:13
NAŠ NAJVEĆI DUG - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
21.4.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... i pazite jedan na drugoga da se potičemo na ljubav i dobra djele!" Heb 10:24
OHRABRUJTE JEDNI DRUGE - STEVEN TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
14.4.2013. Propovijed STEVENA TALIAFERRA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Zato se tješite međusobno i izgrađujte jedan drugoga, kako to već i činite!" 1Sol 5:11
MIR KOJI NADILAZI RAZUM - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
7.4.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu." Fil 4:7
TAJNA SVETOSTI - VLADO HOBLAJ - >> poslušajte >> download
18. susret za duhovnu obnovu Kristove crkve u Crikvenici 2013."... i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. " Ef 4:24
LJEPOTA I MOĆ JEDINSTVA - VLADO HOBLAJ - >> poslušajte >> download
!8. susret za duhovnu obnovu Kristove crkve u Crikvenici 2013." U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. " Dj 4:32
POSTATI ŽIV - VLADO HOBLAJ - >> poslušajte >> download
!8. susret za duhovnu obnovu Kristove crkve u Crikvenici 2013."...jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se! I stadoše se veseliti." Lk 15:24
USKRS - POBJEDA NADE - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
31.3.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svujeta! Mt 28:20
DOLAZAK KRALJA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
24.3.2013. Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Hosana! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, kralj Izraelov!" Iv 12:13
ISCIJELI NAS, BOŽE! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
17.3.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i izliječiti mu zemlju!" 2Ljet 7:14
KRENIMO U NJEGOVU ŽETVU! - NENAD JAMBROVIĆ - >> poslušajte >> download
9.3.2013. Duhovna poruka na osmoj godišnjoj konferenciji vijeća kristovih crkava. "... žetva je velika, a poslenika malo" Mt 9:37
LJUBIMO ISUSA I PASIMO OVCE NJEGOVE! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
8.3.2013. Duhovna poruka na osmoj godišnjoj konferenciji vijeća kristovih crkava. "... žetva je velika, a poslenika malo" Mt 9:37
NAVIJEŠTAMO, JER SU LJUDI SATRVENI I ZAPUŠTENI KAO OVCE BEZ PASTIRA! - VLADO HOBLAJ - >> poslušajte >> download
7.3.2013. Duhovna poruka na osmoj godišnjoj konferenciji vijeća kristovih crkava. "... žetva je velika, a poslenika malo" Mt 9:37
IMA LI SMISLA UZDATI SE U BOGA? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
3.3.2013. Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Gospodin je dobar onima koji se u njega uzdaju!" Nah 1:7
IMA LI SMISLA ČINITI DOBRO? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
24.2.2013 Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Baci kruh svoj na vodu, i naći ćeš ga poslije mnogo vremena! " Prop 11:1
LJUBAV KOJA POKREČE I MIJENJA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
17.2.2013 Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ljubite srdačno jedan drugoga bratskom ljubavlju!" Rim 12:10
KADA BOLI NAJVIŠE? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
10.2.2013 Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...Ljubav-sve ispričava, svemu se nada, sve podnosi." 1Kor 13:7
ŠTO I KAKO S NAPASTIMA? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...svakoga napastuje njegova vlastita požuda." Jak 1:14
PAZIT ĆU KAKO ŽIVIM! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Odlučio sam:"Čuvat ću put svoj" Psalam 39:1
ŽIVJETI SVJESTAN KRAJA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed Thomasa Sibleya u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Dakle:bdijte, jer ne znate u koji dan dolati vaš Gospodin!" Mt 24:42
ZAŠTO MOLITI ILI ZA ŠTO MOLITI? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Oni su bili postojani... u molitvama." Dj 2:42
KRIST - POČETAK I SVRŠETAK SVEGA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Otk 22:13
OSTAVIMO STARO, PRIONIMO UZ NOVO! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Evo sve činim novo!" Otk 21:5
U RADOSNOM IŠČEKIVANJU...ISPUNIMO SRCE LJUBAVLJU! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge." 1.Iv 4:11
U RADOSNOM IŠČEKIVANJU...ISPUNIMO SRCE NADOM! - ZDENKO HORVAT - >> poslušajte >> download
Propovijed Zdenka Horvata u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga." Rim 15:13
U RADOSNOM IŠČEKIVANJU...ISPUNIMO SRCE VJEROM! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin: blago čovjeku koji se njemu utječe!" Ps 34:9
KRŠĆANSTVO JE MARATON, A NE SPRINT - NENAD JAMBROVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed NENADA JAMBROVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! " Heb 12:1
STRPLJENJE, STRPLJENJE - GREGORY NEILL - >> poslušajte >> download
Propovijed GREGORYA NEILLA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Pazite, Mi proglašujemo blaženima one koji su ustrajali. Za Jobovu ste strpljivost čuli, a vidjeli ste ishod (njegovim nevoljama) koji mu je Gospodin dao. jer Gospodin je pun samilosti i milosrđa." Jak 5:11
IZGLEDATI POBOŽNO, A BITI BEZBOŽAN - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ili priznajte da je stablo dobro i da mu je dobar rod; ili priznajte da je stablo zlo i da mu je zao rod." Mt 12:33
POLJA BEZ OČEVA - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Propovijed Stevea Taliaferra u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Kad žanješ žito na svojoj njivi pa zaboraviš koji snop na njivi, ne vraćaj se po nj; neka ostane došljaku, siroti i udovici da te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi u svakom pothvatu ruku tvojih" Pnz 24:19
BOLJI ŽIVOT ILI NOVI ŽIVOT - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Zaista, zaista. kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega." Iv 3:3
KAD JE NAJTEŽE, BOG JE NAJBLIŽE - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Sigurno te neću ostaviti, nipošto te neću zapustiti! " Heb 13:5
KADA SMO UVRIJEĐENI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Uvrijeđen brat jači je od tvrda grada, i svađe su kao prijevornice na tvrđavi" Izreke 18:19
RIJEČ KOJA ISCJELJUJE, RIJEČ KOJA RANJAVA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Na usta mi, Jahve stražu postavi i stražare na vrata usana mojih!" Ps 141:3
IZDRŽATI DO KRAJA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Nemojte se uznemiravati! Jer to se mora dogoditi, ali nije još svršetak." Mt 24:6
AKO VEĆ TRČIMO,ZNAMO LI KAMO? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " O da su mi krila golubinja, odletio bih da otpočinem." Ps 55:7
ZAŠTO SVI TREBAMO BRANITELJA? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Tko god počinja grijeh, krši zakon; grijeh je kršenje zakona." 1Iv 3:4
KRIST ŽIVI U MENI - ZLATKO MOLEK - >> poslušajte >> download
Propovijed Zlatka Moleka u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...živim - ali ne više ja, nego Krist živi u meni...." Gal 2:20
LJUDSKA NEMOĆ - MJESTO SUSRETA S BOGOM - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Više se nećeš zvati Jakov nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si." Post 32:29
ŠTO JOŠ BOG MORA UČINITI? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Što da činim, Gospodine?" Dj 22:10
SLIJEDI GA PREMA SLAVI - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
43.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2012. ISUS TE POZIVA U VELIKU AVANTURU " Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Iv 12:26
SLIJEDI GA U MOLITVI - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
43.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2012. ISUS TE POZIVA U VELIKU AVANTURU " I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se. Lk 11:9-10
SLIJEDI GA U POSLUŠNOSTI - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
43.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2012. ISUS TE POZIVA U VELIKU AVANTURU " Reče Isus: "Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja - i u budućem vijeku život vječni. Mk 10:29-30
SLIJEDI GA U SLUŽBI - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
43.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2012. ISUS TE POZIVA U VELIKU AVANTURU " Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Mt 11:28
SLIJEDI GA U ZAJEDNIŠTVU - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
43.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2012. ISUS TE POZIVA U VELIKU AVANTURU " Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike." Mt 9:13
ISUSOV POZIV - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
43.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2012. ISUS TE POZIVA U VELIKU AVANTURU "Hajdete za mnom, i učinitću vas..." Mt 9:13
PUNI ZLA ILI PUNI DOBRA? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ja sam...uvjeren da ste i sami puni čestitosti, prepuni svakog znanja..." Rim 15:14
DVIJE STRANE MEDALJE - IVAN STRAŽIČIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Ivana Stražičića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ali ni najmanje mi nije do života, samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za evanđelje milosti Božje." Dj 20:24
ŠTO JE TO KENOZA? - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Damira Kramarića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima." Fil 2:6-7
BITI SLUŽEN ILI SLUŽITI? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Propovijed Stevea Taliaffera u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje - neka je primjereno vjeri; je li služenje - neka je u služenju; je li poučavanje - u poučavanju; je li hrabrenje - u hrabrenju; tko dijeli, neka je darežljiv; tko je predstojnik - revan; tko iskazuje milosrđe - radostan!" Rim 12:6-8
JESMO LI SLOBODNI? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Dakle, ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni." Iv36
NAŠ BOG I ALADINOVA SVJETILJKA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " ...da vam dadne Otac što god zamolite u moje ime..." Iv 15:16
ŽIVOT IZOBILJA - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju." Iv 10:10
LJUBI BLIŽNJEGA SVOGA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih - taj me ljubi." Iv 14:21
ZNAMO LI ŠTO HOĆEMO? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Gospodine, nemam nikoga da me spusti u ribnjak..." Iv 5:7
PRONAĆI JEDNOG IZGUBLJENOG - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Tako će biti veće veselje na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati...." Lk 15:7
VRIJEDNOST KRŠĆANSKE UTJEHE - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " K brdima oči svoje uzdižem, odakle će mi doći pomoć." Ps 121:1
ZNAM ZAŠTO ŽIVIM! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ostavite ludost, da biste živjeli, i hodite putem razboritosti!" Izr 9:6
KAD SE CRKVA SASTANE - BARTOSZ RYBINSKI - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... past će ničice, pokloniti se Bogu i priznati da je doista Bog među vama." 1.Kor 14:25
KOME SE TREBAMO SVIDJETI - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Nastojim li sada steći naklonost ljudi ili naklonost Boga? Tražim li da se svidim ljudima? kad bih još nastojao svidjeti se ljudima, ne bih bio sluga Kristov." Gal 1:10
CRKVA - OBITELJ BOGA ŽIVOGA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!" Iv 3:3
VJERA ILI UZDANJE? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Jahve je dobar onima koji se u njega uzdaju..." Nah 1:7
BOŽE, MIJENJAJ ME! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "(Vi ste) ... obukli novoga čovjeka, koji se uvijek obnavlja za stanje prave spoznaje prema slici svoga Stvoritelja" Kol 3:10
NEMOJTE SUDITI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se." Mt 7:1-2
PROSLAVITI BOGA U SVOJOJ OBITELJI - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu! " Jš 14:15
PREDNJAČITI U ISKAZIVANJU ČASTI - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
17. SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU CRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA - 2012. KAKO DUHOVNO RASTI I BITI DIO KRISTOVOG TIJELA ? "Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje." Rim 12:1
PRIHVAĆANJE, PRILAGOĐAVANJE, OPRAŠTANJE - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
17. SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU CRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA - 2012. KAKO DUHOVNO RASTI I BITI DIO KRISTOVOG TIJELA ? "Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje." Rim 12:1
PRIMATI I DAVATI - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
17. SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU CRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA - 2012. KAKO DUHOVNO RASTI I BITI DIO KRISTOVOG TIJELA ? "Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje." Rim 12:1
NOVE OSOBE ZA NOVU ZAJEDNICU - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
17. SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU CRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA - 2012. KAKO DUHOVNO RASTI I BITI DIO KRISTOVOG TIJELA ? "Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje." Rim 12:1
SILA USAVRŠENA U SLABOSTI - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
17. SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU CRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA - 2012. KAKO DUHOVNO RASTI I BITI DIO KRISTOVOG TIJELA ? "Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje." Rim 12:1
MESIJANSKI ULAZAK U JERUZALEM - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed Thomasa Sibleya u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreću nam daj! Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! " Ps 118: 25-26
PRAZNI KRIŽ, PRAZNI GROB - PUNINA ŽIVOTA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Gdje je, smrti, tvoja pobjeda? Gdje je, smrti, tvoj žalac?" 1Kor 15:55
NAJVEĆA ZAPOVIJED - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Propovijed Stevea Taliaferroa u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! " Iv 15:12
KAKO SE MJERI VJERA? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Daj nam više vjere!"- zamoliše apostoli Gospodina." Lk 17:5
ČISTO I NEOKALJANO BOGOSLUŽJE PRED BOGOM! - IVAN STRAŽIČIĆ - >> poslušajte >> download
7.godišnja konferencija vijeća Kristovih crkava u Hrvatskoj, Crikvenica 2012. " Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta." Jak 1:27
ŽIVJETI ILI ŽIVOTARITI? - MLADEN DOMINIĆ - >> poslušajte >> download
7.godišnja konferencija vijeća Kristovih crkava u Hrvatskoj, Crikvenica 2012. " Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!" Kol 3:1
SKUPA POVEZANI I SKUPA DRŽANI - U KRISTU - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
7.godišnja konferencija vijeća Kristovih crkava u Hrvatskoj, Crikvenica 2012. " Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist, od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi. Ef 4:15-16
PRAVA VJERA JE - DJELATNA VJERA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... ja ću tebi dokazati svoju vjeru djelima!" Jak 2:18
BLAGO NJIMA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " ... da kakav gorki korijen ne proklija pa ne unese zabunu i ne zarazi mnoge!" Heb 12:15
ODLUČI KAKO ĆEŠ ŽIVJETI! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega!" 1Kr 18:21
SAVRŠENI SVIJET - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Gospodine, ako si ti, naredi mi da dođem k tebi po vodi! Dođi! reče mu." Mt 14:28-29
PSALAM 6 - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Damira Kramarića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Vrati se, Jahve, dušu mi izbavi, spasi me rad svoje dobrote: jer među mrtvima tko te se sjeća, u Podzemlju tko ti hvale pjeva? Ps 6:5-6
MOLITE BEZ PRESTANKA! - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed Toma Sibleya u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome..." Kol 1:9
SIN MOJ LJUBLJENI - ANDREJ LOVŠE - >> poslušajte >> download
Propovijed Andreja Lovšea u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" Mt 17:5
NEBOJ SE JER JA SAM S TOBOM - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Propovijed Stevea Taliaferra u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom." Iz 41:10
NOVA GODINA JE VRIJEME POVJERENJA - THOMAS SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed Thomasa Sibleya u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže." Heb 11:6
IZLET U NOVOJ GODINI - NENAD JAMBROVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Nenada Jambrovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu." Fil3:13-14
NOVI JA U NOVOJ GODINI - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Zazovi me, i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš. " Jr 33:3
SVJETLO ISTINITO DOĐE NA OVAJ SVIJET - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Bijaše na svijetu...a svijet ga ne upozna." Iv 1:10
MUDRI TRAŽE ISUSA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " On je izveo sav ljudski rod... s nakanom da traže Boga... Dj 17:26-27
DVA VJEROVANJA KOJA MOGU ZAMIJENITI TJESKOBU I SRDŽBU SA RADOŠĆU - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
Propovijed DANIELA NAPIERA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. " 2 Pt 3:8
MOLIMO, DA NAM BUDE BOLJE! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... pomoli se, i potraži lice moje i okani se zlih putova." 2Ljet 7:14
PRIPREMITI PUT GOSPODINU - ZDENKO HORVAT - >> poslušajte >> download
Propovijed Zdenka Horvata u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!" Mt 3:3
KOLIKO VOLIMO SVOJ ŽIVOT? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ima li koga da se boji Jahve? On će ga poučiti kojim će putem krenuti." Ps 25:12
DUŽNIČKA KRIZA ILI DUG LJUBAVI - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Nikomu ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga..." Rim 13:8
SMISAO OPOMINJANJA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...opominji u svoj strpljivosti i svakoj vrsti pouke..." 2Tim 4:2
PROPOVIJEDATI EVANĐELJE - SVOJIM ŽIVOTOM - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...opominjali, poticali i zaklinjali da živite dostojno Boga..." 1Sol 2:11
ŽIVOT SA BOGOM KOJI PUTUJE - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
Propovijed Daniela Napiera u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ali ovo ti priznajem: ja slijedim Put, koji oni nazivlju sljedbom, i tako služim Bogu otaca svojih...Zato se i sam trudim da uvijek imam čistu savjest i pred Bogom i pred ljudima" Dj 24:14
KRIVNJOM GONJENI KRŠĆANI - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Svrha je spomenutog naloga ljubav iz čistog srca, dobre savjesti i iskrene vjere." 1.Tim 1:5
POBIJEDITI RAT - U SEBI! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Odakle borbe... od vaših požuda što se bore u vašim udovima." Jak 4:1
PRAVO BOGOSLUŽJE - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Prepoznat ćete ih po njihovim rodovima." Mt 7:16
DAN SUBOTNJI - ZLATKO MOLEK - >> poslušajte >> download
Propovijed Zlatka Moleka u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj..." Pnz 5:13-14
ZNAČAJ VJERNOSTI - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "A Gospodin će vratiti svakome po njegovoj pravdi i po njegovoj vjernosti" 1Sam 26:23
ROPSTVO MRŽNJE - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Tko god mrzi brata svoga, ubojica je." 1Iv 3:15
CRNA OVCA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Radujte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu." Lk 15:6
SVEDOSTATNI ISUS - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ja sam koji jesam, reče Bog Mojsiju." Izl 3:14
JA SAM TRS! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
42.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2011........ ŽELITE LI PORUKE SA OVOG KAMPA NA CD-U, U MP3 FORMATU, POŠALJITE NAM SVOJU ADRESU NA "KONTAKT" OVE STRANICE.
JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
42.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2011........ ŽELITE LI PORUKE SA OVOG KAMPA NA CD-U, U MP3 FORMATU, POŠALJITE NAM SVOJU ADRESU NA "KONTAKT" OVE STRANICE.
JA SAM USKRSNUĆE I ŽIVOT! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
42.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2011........ ŽELITE LI PORUKE SA OVOG KAMPA NA CD-U, U MP3 FORMATU, POŠALJITE NAM SVOJU ADRESU NA "KONTAKT" OVE STRANICE.
JA SAM DOBRI PASTIR! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
42.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2011........ ŽELITE LI PORUKE SA OVOG KAMPA NA CD-U, U MP3 FORMATU, POŠALJITE NAM SVOJU ADRESU NA "KONTAKT" OVE STRANICE.
JA SAM VRATA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
42.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2011........ ŽELITE LI PORUKE SA OVOG KAMPA NA CD-U, U MP3 FORMATU, POŠALJITE NAM SVOJU ADRESU NA "KONTAKT" OVE STRANICE.
JA SAM SVJETLO SVIJETA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
42.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2011........ ŽELITE LI PORUKE SA OVOG KAMPA NA CD-U, U MP3 FORMATU, POŠALJITE NAM SVOJU ADRESU NA "KONTAKT" OVE STRANICE.
JA SAM KRUH ŽIVOTA! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
42.BIBLIJSKI KAMP KRISTOVE CRKVE - ČINTA 2011........ ŽELITE LI PORUKE SA OVOG KAMPA NA CD-U, U MP3 FORMATU, POŠALJITE NAM SVOJU ADRESU NA "KONTAKT" OVE STRANICE.
BRIGE NAŠE SVAKODNEVNE - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Dođite, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. " Mt 11:28
DOLAZI NOVA VLAST - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed MISLAVA ILIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Kako su oni to slušali, dometnu on prispodobu - zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje" Lk 19:11
TKO PRIZNA, GRIJESI SU MU OPROŠTENI - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed DAMIRA KRAMARIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven!" Ps 32:1
OČI NA KANAANU, A SRCE U EGIPTU! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Blago svima koji se njemu utječu!" Ps2:12
SAMO VJERUJ, NE BOJ SE! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Ne boj se i ne plaši se...jer ovo nije vaš rat, nego Božji!" 2Ljet 20:15
A, ŠTO AKO? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed MLADENA JOVANOVIĆA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Dakle, promatraj dobrotu i strogost Božju; strogost prema palima, a dobrotu Božju prema tebi!" Rim 11:22
PONIZNOST - MITCH EAST - >> poslušajte >> download
Propovijed MITCHA EASTA u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego - u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!" Fil 2:2-4
TKO JE DOBAR?! - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Još ti jedno nedostaje:prodaj sve što imaš, podaj siromasima, i imat ćeš blago na nebesima! Onda dođi i slijedi me!" Lk 18:22
NE SLUŠAJ ZLO, NE GLEDAJ ZLO, NE GOVORI ZLO! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb ""Propovijedaj riječ – bilo da im je zgodno, bilo nezgodno…” 2Tim 4:2
DAN KAD SE RODILA CRKVA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Svi mi čujemo gdje našim jezicima govore o veličanstvenim Božjim djelima." Dj 2:11
SAMO KRIST - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Tko je pobjednik svijeta, ako nije onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji?" 1Iv 5:5
DODIR SPASITELJA - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed Toma Sibleya u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ako hoćeš, možeš me očistiti!" Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: "Hoću, budi čist!" I odmah nesta s njega gube i očisti se. Mk 1:40-42
A ŠTO AKO ISUS ZAISTA DOĐE? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas, opet će se vratiti..." Dj 1:11
KAD NAS ZADESI OLUJA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Zašto se toliko strašite? Zar nemate vjere?" Mk 4:40
KAKAV SMO UZOR DRUGIMA? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Mi ničim ne dajemo nikakva povoda sablazni..." 2Kor 6:3
ŽIVOT U SVETOSTI - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Budite sveti jer ja sam svet" 1Pt 1:16
SNAGA NADE - STEVE CLOER - >> poslušajte >> download
16.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2011.
SNAGA SPASENJA - STEVE CLOER - >> poslušajte >> download
16.SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2011.
SNAGA LJUBAVI - STEVE CLOER - >> poslušajte >> download
16. SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2011.
SNAGA OPRAŠTANJA - STEVE CLOER - >> poslušajte >> download
16. SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2011.
SNAGA ZA BUDUĆNOST - STEVE CLOER - >> poslušajte >> download
16. SUSRET ZA DUHOVNU OBNOVU KRISTOVE CRKVE - CRIKVENICA 2011.
TRAŽITI ISUSA IZNAD SVEGA - STEVE CLOER - >> poslušajte >> download
Propovijed Stevea Cloera u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Kad je Isus odlazio odande, pođu za njim dva slijepca vičući: "Smiluj nam se, Sine Davidov!" Mt 9:27
MOŽEMO LI MI BITI KAO ISUS? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Nasljedjujte Boga, budući da ste ljubljena djeca..." Ef 5:1
VJERA BEZ PRIPADNOSTI ILI PRIPADNOST BEZ VJERE - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima." Mt 10:32
KAD SE ČOVJEK POKVARI... - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...jedan jedini grešnik pokvari mnogo dobra!" Prop 9:18
RAZUMJETI NERAZUMLJIVO I PRIHVATITI NEPRIHVATLJIVO - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...Ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti! " Lk 13:5
GDJE SMO NAJSIGURNIJI? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ostanite u meni i ja ću ostati u vama!" Iv 15:4
BIJEDA NEVJERE - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb ".Neka se ne uznemiruje vaše srce. Vjerujte u Boga i u me vjerijte!" Iv 14:1
MARLJIVO NASTOJTE ČINITI DOBRA DJELA - MLADEN DOMINIĆ - >> poslušajte >> download
6.GODIŠNJA KONFERENCIJA VIJEĆA KRISTOVIH CRKAVA U HRVATSKOJ 2011. "Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima!" Rim 12:17
DA VIDE VAŠA DJELA LJUBAVI - VLADIMIR PŠENKO - >> poslušajte >> download
6.GODIŠNJA KONFERENCIJA VIJEĆA KRISTOVIH CRKAVA U HRVATSKOJ 2011. "Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima" Mt 5:16
STVORENI U KRISTU ISUSU RADI DJELA LJUBAVI - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
6.GODIŠNJA KONFERENCIJA VIJEĆA KRISTOVIH CRKAVA U HRVATSKOJ 2011. "Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo." Ef 2,10
BOŽE, MIJENJAJ ME! - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "... obukli (ste) novog (čovjeka) koji se uvijek obnavlja za stanje prave spoznaje..." Kol 3:10
PRIPREMA ZA ŽIVOT U BOŽJEM KRALJEVSTVU - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "U savezu sa svima težite za spasenjem i za posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina" Heb 12:14
MALAHIJA - MOJ GLASNIK - 1:1-14 - DAMIR KRAMARIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Damira Kramarića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Sin časti oca, a sluga gospodara. Ali, ako sam ja otac, gdje je čast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene?To govori Jahve nad Vojskama..." Mal 1:6
KAKO JE KRISTOVA ŽRTVA PROMIJENILA ODNOS SVETOG DUHA I ČOVJEKA? - ZLATKO MOLEK - >> poslušajte >> download
Propovijed Zlatka Moleka u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " A ako se združi s Gospodinom, s njim je jedan duh." 1Kor 6:17
DODIR BOŽJE MAJSTORSKE RUKE - VLADO PŠENKO - >> poslušajte >> download
Propovijed Vlade Pšenka u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " "Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga." Dj 9:17
ŠTO DA UČINIM SA SVOJIM SRCEM? - STEVE TALIAFERRO - >> poslušajte >> download
Propovijed Steva Taliaferra u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život." Izreke 4:23
RAZMISLI O SVOM SRCU - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed Toma Sibleya u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb " Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu." 1.Sam 16:7
GDJE JE VAŠE BLAGO, TU ĆE BITI I VAŠE SRCE - DANIEL NAPIER - >> poslušajte >> download
Propovijed Daniela Napiera u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Ekonomija Kraljevstva: Što je resurs i čemu služi u Kraljevstvu?
NOVA GODINA... I ŠTO ONDA? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...zaboravljajući što je nazad, ispružujući se prema onome što je naprijed...¨ Fil 3:13
BOŽIĆNA AKCIJA SPAŠAVANJA - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "I Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama..." Iv 1:14
TREBAMO LI ČEKATI NEKOG DRUGOG? - MATEJ LAZAR KOVAČEVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Lazara Kovačevića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Blago onomu tko se zbog mene ne pokoleba!" Mt 11:6
ŽIVJETI ILI ŽIVOTARITI? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi!" Lk:214
ISPLATI LI SE BITI KRŠĆANINOM? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...Sve smo ostavili i pošli za tobom. Što ćemo za to dobiti?" Mt 19.27
OBEĆANJE ŽIVOTA - TOM SIBLEY - >> poslušajte >> download
Propovijed Toma Sibleya u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte!" Iv 14:1
IMAŠ LI BOGA ILI ON IMA TEBE? - MLADEN JOVANOVIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mladena Jovanovića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "...niste otkupljeni nečim raspadljivim, nego skupocjenom krvi Krista..." 1Pt 1:18-19
NAŠE PREDODŽBE - MISLAV ILIĆ - >> poslušajte >> download
Propovijed Mislava Ilića u Kristovoj crkvi Kušlanova 21 Zagreb "Jesi li ti onaj koji ima doći, ili da drugoga čekamo?" Mt 11:3